SA Arstide Täienduskoolituse Fond stipendiumid mais 2005

30. mai 2005 /

Stipendiumikonkursile laekus 14 taotlust; ENÜ koolitusstipendiumi konkursile 10 taotlust.
Otsustati stipendiumiteks maksta 49 000 kr, lisaks ENÜ koolitusstipendiumiks 25 000 kr.

SA Arstide Täienduskoolituse Fond nõukogu otsustas 25.05.05 määrata stipendiumid:
10 000 kr – Eda-Ann Värimäe, SA TÜK Kirurgiakliiniku lastekirurg;
Osavõtt Euroopa Põletuste Assotsiatsiooni 11. Konverentsist Estorilis (Portugal) 21.-24.09.2005 (ettekanne)
10 000 kr – Peeter Saadla, SA TÜK Sisekliiniku sisearst;
Osavõtt Euroopa Sisehaiguste Föderatsiooni Kongressist Pariisis 31.08.-03.09.2005
10 000 kr – Ülle Kruus, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse pediaater ja taastusarst; osavõtt EACD (European Academy of Childhood Disability) kongressil Monacos 19.-22.11.2005
8000 kr – Haide Põder, Tallinna Lastehaigla pediaater-neuroloog;
Osavõtt Euroopa 6. Lasteneuroloogia Kongressist Göteborgis 14.-17.09.2005
8500 kr – Andres Tiit, Viljandi Haigla kirurg;
Osavõtt Euroopa 9. Kirurgide Liidu Kongressist Viinis 10.-12.11.2005
2500 kr – Elvira Kurvinen, Tallinna Lastehaigla arst-geneetik;
Osavõtt Euroopa Inimesegeneetika Kongressist Prahas 7.-12.05.2005 (posterettekanne).

ENÜ koolitusstipendiumi komisjon koosseisus Indrek Hanso, Mati Merila ja Vallo Volke otsustas määrata stipendiumid:
5000 kr – Chris Pruunsild, SA TÜK Lastekliiniku pediaater; osavõtt 12. Euroopa Lastereumatoloogia Kongressist Pariisis 15.-18.09.2005
4000 kr – Imbi Eelmäe, TÜ arst-resident pediaatria eriala;
Osavõtt vastsündinute intensiivravi alasest täiendkoolitusest Gaslini International Residental Training Program Neonatal Intensive Care, Genova (Itaalia) 12.-16.09.2005
4000 kr – Gerli Kuusk, SA TÜK Sisekliiniku arst-resident;
Osavõtt Euroopa Sisehaiguste Föderatsiooni Kongressist Pariisis 31.08 – 03.09.2005
4000 kr – Margit Paist, TÜ arst-resident kardioloogia erialal;
Osavõtt kongressist „Heart Failure 2005” Lissabonis 11.-14.06.2005
4000 kr – Veronika Reinhard, SA TÜK neuroanestesioloog / TÜ arstiteaduskonna doktorant;
Osavõtt EuroNeuro kongressist CAmbridges 1.-4.09.2005
4000 kr – Viljo Kübarsepp, SA TÜK Lastekirurgiakliiniku arst-resident;
Osavõtt lasteortopeedia alasest täiendkoolitusest 14th Orthopaedic Summer School Helsinkis 1.-5.08.2005