Riikliku lepitaja uus nägemus jätab palgaleppest välja arst-residendid ja kiirabitöötajad

8. märts 2007 /

Arstide Liit ja Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit said täna pärastlõunal riiklikult lepitajalt uue palgaleppe projekti, mis jätab 2007. aastal kindlast palgatõusust ilma arst-residendid ja kiirabitöötajad.

Lepingu projektis sätestatakse, et alates 1. aprillist 2007 kehtestatakse tunnipalga alammääraks arstile (v.a. arst-residendile ja kiirabis töötavale arstile) 99 krooni ja õele (v.a. kiirabis töötavale õele) 52 krooni 50 senti.

Seega ei pea riiklik lepitaja arst-residente ja kiirabiarste arstideks ega kiirabis töötavaid õdesid õdedeks. Lisaks on leppest välja jäetud ka rida teisi keskastme tervishoiutöötajaid.
Niisugune suhtumine on äärmiselt solvav ja võrdse kohtlemise põhimõtteid eirav.

Arst-residentide palgatõus ja tingimuste loomine noorte spetsialistide Eestisse tööle jäämiseks oli läbirääkimiste üks võtmeküsimusi. „Tänu palgatõusule on noorarstidel rohkem motivatsiooni töötada kodumaal“, ütles Jaak Aab ajakirjanikele 25. jaanuaril. Täna tahaks sotsiaalministrilt küsida, kelle tööandja esindajana ta läbirääkimistel osales, kui tervishoiutöötajad, kelle palgaraha tuleb riigieelarvest, palgatõusu ei näe?

Eesti Arstide Liit ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit astuvad välja oma liikmete õiguste kaitseks ja avaldavad nördimust riikliku lepitaja käitumise üle.

Mõni tund varem saatsid Arstide Liit ja Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit lepitajale juba kolmandat korda oma ettepanekud kirjutada alla kas kaheaastane palgalepe varem kokku lepitud tingimustel, või siis üheaastane lepe 2007. aastaks vastavalt 25. jaanuari miinimumtunnitasude kokkuleppele. Henn Pärn teatas 6. märtsil Aktuaalses kaameras, et üheaastase kokkuleppe sõlmimine on võimalik.

Riikliku lepitaja suhtumist tervishoiutöötajatesse näitab seegi, et oma ettepanekule vastamiseks andis ta aega vähem kui neli tundi. Seni lepitajal kuhugi kiiret polnud – Arstide Liidu esindajate viimane kohtumine temaga toimus 12. veebruaril.

Henn Pärna viimane samm näitab, et lepitamise asemel püüab ta osapooli veel rohkem tülli ajada.

08.03.07

Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit