Riik hoiab kokku kõige nõrgemate arvelt

14. mai 2008 /

Selle aasta negatiivne lisaeelarve, mis homme valitsusele kinnitamiseks esitatakse, haavab valusasti kõige nõrgemaid ja kaitsetumaid ühiskonnaliikmeid.

Kärbitavatest kuludest moodustavad lõviosa, peaaegu kolmandiku kogu lisaeelarve mahust sotsiaalvaldkonna kulud. Seega tunnevad ekslike prognooside hinda oma nahal kõige valusamalt just need, kellele riigil seni niigi vähe tähelepanu on jätkunud.

Puuetega inimeste avaldused ja piketid toetuste suurendamiseks on enamasti lõppenud ainult poliitikute lohutavate lubadustega. Nüüd aga tahetakse neid summasid veelgi vähendada. Julm on vähendada puuetega laste rehabilitatsioonitoetusi rohkem kui poole võrra. Riigieelarves selleks ettenähtud 42 miljonist kroonist võetakse ära 25 miljonit. Erivajadustega lastest võiksid tänu õigeaegsele rehabilitatsioonile saada oma eluga ise toimetulevad kodanikud, ilma selleta aga vajavad nad tõenäoliselt eluaeg riigilt toetust.

Enne lisaeelarve koostamist lubas rahandusminister Ivari Padar, et ravikindlustusraha ja pensione ei puudutata. Täna selgus, et haigekassa eelarve kaotab siiski üle poole miljardi, vaatamata sellele, et sotsiaalmaks on esimese nelja kuuga laekunud vastavalt eelarves planeeritule.

Kutsume Riigikogu üles lisaeelarvet sellisel kujul mitte kinnitama ja jätma vähemalt puuetega lastele toetused alles.

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Arstide Liit