Riigikogu sotsiaalkomisjonis arutatakse tervishoiu rahastamist

16. oktoober 2007 /

17. oktoobril toimub riigikogu sotsiaalkomisjoni lahtine istung, kus arutatakse tervishoiu rahastamise küsimusi. Istungil osalevad Eesti Arstide Liidu ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliiu esindajad.
EAL ja EKTK pöördusid juba septembri alguses sotsiaalminister Maret Maripuu ja sotsiaalkomisjoni esimehe Heljo Pikhofi poole ettepanekuga alustada uuesti eelmisel aastal pooleli jäänud läbirääkimisi tervishoiu rahastamise poliitilise kokkuleppe sõlmimiseks. Meie ettepanekud rahastamise suurendamiseks puudutavad tervishoiukulutuste osakaalu SKP-s, kulupõhiseid hindu, personalipuudust, esmatasandi arstiabi, tervishoiu infrastruktuuri, ennetustegevust ja rahvatervise streteegiaid ja HIV-positiivsete patsientide ravi.