Riigi esindajad tervishoiutöötajatele palgaläbirääkimistel pakkumist ei teinud

22. detsember 2006 /

Täna toimus tervishoiusektori töötüli lepitusmenetluse esimene kohtumine riikliku lepitaja juures. Palgaläbirääkimistel tööandjat esindava valitsuskomisjoni esimees sotsiaalminister Jaak Aab kohtumisel ei osalenud.

Tervishoiutöötajad olid valmis nõustuma sotsiaalministri varem meedias välja öeldud palganumbritega riigiasutustes töötavatele arstidele 114 krooni, õdedele ja hooldustöötajatele 55 krooni tunnis. Arstid oleksid rahul ka 110 ja hooldustöötajad 35 krooniga tunnis, võimaldades nii õdedele tunnipalgaks 60 krooni. Kohal viibinud komisjoniliikmed abiminister Peeter Laasik ja Sotsiaalministeeriumi tervishoiu asekantsler Ivi Normet seda ettepanekut vastu ei võtnud ega teinud ka teist riigipoolset pakkumist.

Haiglate Liidu hinnangul ei piisa Haigekassa 2007.a eelarves ettenähtud vahenditest enamaks kui 12%-liseks palgatõusuks. Sellest lähtudes tegid nad praeguste ressursside juures maksimaalse võimaliku miinimumtasude pakkumise: arstidele 84,4 kr, õdedele 43,9 kr ja hooldustöötajatele 25,9 krooni tunnis.

Pakutud tunnitasud tervishoiutöötajaid ei rahulda ja palgakokkulepet sõlmida ei võimalda.

Osapoolte järgmine kohtumine riikliku lepitaja juures toimub 11. jaanuaril.

22.12.2006

Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühing