Huvitavat

Residentuuri lisa- aasta uuring

30. aprill 2014 / Eesti Arstide Liit

Eesti Nooremarstide Ühendus ehk nooremarste koondav piirkondlik ühendus Eesti Arstide Liidus on saanud valmis uuringu suhtumisest eriarsti koolitusprogrammide pikendamisse.