Ravimite käibemaksu tõusu peavad kinni maksma patsiendid

6. september 2008 /

Eesti Arstide Liit on seisukohal, et praegu kehtivad käibemaksu soodustused on igati õigustatud ja nende kaotamine on vale ja kahjulik samm. Ravimite käibemaksu tõstmine ohustab inimeste tervist. Raamatute, ajakirjandusväljaannete ja kultuuriürituste piletite käibemaksu soodustuste kaotamine on kahjulik eesti kultuurile ja piirab paljude jaoks
informatsiooni kättesaadavust.

Valitsuse plaan, mis sunnib patsiente riigieelarve kärped oma taskust kinni maksma, on inimeste tervise seisukohalt väga lühinägelik. Arstide hinnangul on majanduslikult vähemkindlustatud patsientidel juba praegu raske kalleid ravimeid osta, ravimite hinnatõus halvendaks nende olukorda veelgi. Puuduliku ravi tagajärjel tekkida võivate tüsistuste ja krooniliste haiguste ägenemise ravi läheb kokkuvõttes kallimaks kui maksutõusust loodetav tulu, seda nii patsientidele kui haigekassale Käibemaksu tõstmine suurendab ka haiglate kulutusi ravimitele, seega jääb vähem raha ravi rahastamiseks ja arstiabi kättesaadavus halveneb.

Eesti on riigieelarvest tervishoiule tehtavate kulutuste poolest Euroopa Liidus viimaste hulgas, patsientide omaosalus on aga üks kõrgemaid. Juba praegu tasuvad patsiendid ligi 25% tervishoiukuludest, ravimite ostmisel koguni 37%. Tervishoiukulude suurendamise asemel kavatseb valitsus ravimite käibemaksu tõstmisega miljoneid kroone tervishoiust välja viia. Esialgne kava tõsta ravimite käibemaksu määr viielt protsendilt üheksale on nüüd asendunud veelgi radikaalsema ideega kaotada maksusoodustus täielikult ja lisada ka ravimite hindadele maksimaalne 18-protsendiline käibemaks. Inimeste omaosaluse edasine suurendamine muudab kvaliteetse ravi osale elanikkonnast kättesaamatuks.