Rahvusvahelisele arstieetikapäevale pühendatud konverents 16. septembril 2005

19. august 2005 /

Konverents alternatiivmeditsiinist

Eesti Arstide Liit, Tartu Ülikooli Kliinikumi Eetikakomitee, Tartu Ülikooli Eetikakeskus ja Eesti Bioeetika Nõukogu tähistavad rahvusvahelist arstieetikapäeva konverentsiga

„Kas alternatiivmeditsiin pakub tõenduspõhisele ravile konkurentsi?”

16.septembril 2005. a. algusega kell 11 Tartu Ülikooli raamatukogus

Loengud ja diskussioonid alternatiivmeditsiinist arstide, patsientide tervishoiujuhtide, juristide ja ajakirjanike vaatevinklist.

Konverentsi päevakava

10.30 Registreerimine; hommikukohv

11.00 Avasõnad
Indrek Oro, Eesti Arstide Liit

11.10 Arstid ja alternatiivmeditsiin
Arvo Tikk, Eesti Bioeetika Nõukogu

11.20 Usaldus – arsti, patsiendi ja ühiskonna vaheliste suhete alus
Margit Sutrop, Tartu Ülikooli Eetikakeskus

11.40 Alternatiivmeditsiini kuuluvus
Andrus Lipand, Sotsiaalministeerium

12.00 Ravitsejate fenomen Ukrainas sotsiaalpsühhiaatrilisest aspektist
Olena Karagodina, Töö ja Sotsiaalsuhete Akadeemia, Kiiev

12.30 Loodusravist
Aili Paju

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 Alternatiivmeditsiin ja patsientide vajadused
Naatan Haamer, EELK Haiglahingehoiu Keskus

14.20 Tava- ja alternatiivmeditsiini suhe arstieetika aspektist
Margit Venesaar, Eesti Arstide Liidu Eetikakomitee

14.40 Meedia roll meditsiiniprobleemide käsitlemisel
Halliki Harro-Loit, TÜ Sotsiaalteaduskond

15.00 Üldtunnustamata ravimeetodite kasutamise õiguslik regulatsioon
Ants Nõmper, Raidla & Partnerid Advokaadibüroo

15.20 Tervishoiuameti seisukoht alternatiivmeditsiini suhtes
Üllar Kaljumäe, Tervishoiuamet

15.45 – 16.15 Ümarlaud kõigi esinejate osavõtul

Osavõtjate registreerimine on lõppenud!