Raha kokkuhoid ei tohi halvendada patsientide olukorda

7. veebruar 2009 /

Eesti Arstide Liit on seisukohal, et inimeste ravikulude arvelt kokku hoida ei saa ja tervishoiu rahastamise muutmisel tuleb arutelusse kaasata kõik osapooled.

Inimesed vajavad arstiabi ka majanduskriisi ajal, kardetavasti võib see vajadus tööpuudusest ja rahalistest raskustest tingitud stressi tõttu pigem suureneda. Seetõttu ei tohi vähendada ravikuludeks ettenähtud summasid ja arstiabi kättesaadavust. Sotsiaalmaksu laekumise vähenemist saab kompenseerida haigekassa jaotamata tulemi arvelt, samuti on seadusega selleks otstarbeks loodud reservkapital.

Viimased kuud on näidanud, et kogu tervishoiu rahastamist ei saa panna ainult haigekassa õlgadele ja süsteemi on kindlasti vaja muuta. Esimeste haiguspäevade maksmise kohustuse haigekassalt äravõtmine on alles esimene samm selles suunas, kuid niisugused sammud peab koos kõikide osapooltega põhjalikult läbi arutama, et patsiendid raha kokkuhoiu tõttu ei kannataks. Esimesel kolmel päeval haigusrahast ilmajäämine ohustab eelkõige madalapalgaliste töötajate toimetulekut. Muudatusi ei tohi teha kiirustades ega jätta ühiskonna kõige haavatavamaid liikmeid kaitseta.

Eesti Arstide Liit