Puuetetoetuste süsteem endiselt puudulik

29. mai 2009 /

Pressiteade Eesti Perearstide Seltsilt ja Eesti Arstide Liidult

Alates 1. oktoobrist 2008 muudeti puuetega inimeste toetuste määramise korda, konsulteerimata eri osapooltega. Puuduliku ettevalmistuse tõttu ei hakanud süsteem tööle ja tekitas kaose. Sotsiaalministri koha kaotanud Maret Maripuu lubas, et lahkub ametist siis, kui süsteemi puudused on kõrvaldatud.

Tegelikult ei ole sisulisi puudusi puuetega inimeste toetuste määramise süsteemis likvideeritud tänaseni. Arstide ühendused on korduvalt teinud ettepanekuid sisuliste ja vormiliste puuduste kõrvaldamiseks. Läbirääkimiste käigus lubati ettepanekuid arvestada, kuid uus minister Hanno Pevkur pole kahe kuu jooksul suutnud neid lubadusi täita.

Aprilli alguses arstide liidu ja perearstide seltsi poolt saadetud ettepanekutele saabus sotsiaalministrilt alles seitsme nädala pärast vastus, kus ei ole välja pakutud ühtegi toimivat lahendust. Seetõttu otsustasid arstid, soovides mitte kahjustada patsientide huve, jätkata sotsiaalkindlustusametile objektiivsete terviseandmete edastamist, kuid lõpetada alates 1. juunist toimetuleku funktsiooni hindamine, mis kuulub hoopis teise valdkonna spetsialistide pädevusse. Mõistes, et praeguses majanduslikus olukorras on riigi või haigekassa eelarvest lisaraha raske leida, on arstid nõus puuetega inimeste toetustega seotud lisatöö tasustamise edasilükkamisega.