Pressiteated

Puuetega inimeste toetuseks

11. oktoober 2014 / Eesti Arstide Liit

Arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit toetavad puuetega inimeste taotlust töövõimereform edasi lükata. Praegusel kujul tekitavad põhjalikult läbimõtlemata ja lahtiseletamata muudatused paratamatult hirmu ja ebakindlust.

Inimeste tööle aitamiseks on vaja kõik detailid korralikult paika panna, karistuste väljamõtlemisele keskendumine ei ole euroopalik tee. Eelkõige tuleb luua tingimused vähese töövõime parandamiseks ja säilitamiseks. Selleks vajavad tervisekahjustuste, krooniliste haiguste ja puuetega inimesed – meie patsiendid, senisest hoopis paremini kättesaadavat meditsiinilist ja sotsiaalset rehabilitatsiooni. Teine lahendamata võtmeküsimus on sobivate töökohtade olemasolu ja neile töökohtadele ligipääsemine.

Soovitame valitsusel ja riigikogul kuulda võtta inimesi, kes iga päev nende probleemidega elavad, ning mitte seadustama kabinettides sündinud ebareaalseid plaane.

Eesti Arstide Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

lisainfo Katrin Rehemaa, EAL 5135121
Katrin Olo-Laansoo, ETK 53453463