Hea tahte koostöökokkulepe Huvitavat Pressiteated

Pressiteade seoses hea tahte koostöökokkuleppega

28. jaanuar 2013 / Eesti Arstide Liit

Tervishoiu parandamiseks on vaja konkreetseid tegusid

Tervishoiutöötajad ei ole nõus senise tervishoiupoliitika jätkumisega, mis on viinud arstiabi kättesaadavuse langusele. Seetõttu ei kirjuta me alla Sotsiaalministeeriumis valminud
koostööleppele.

Viimased uuringud näitavad, et rahulolematus eriarstiabiga kasvab. Nii kodu- kui välismaised eksperdid on kinnitanud, et tervishoiu rahastamine on jätkusuutmatu ja seda tuleb kiiresti muuta. Tervishoiukulude osakaalult SKP-s, mis näitab eelkõige riigi poliitilise võimu suhtumist inimeste tervisesesse, on Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel Eesti langenud Euroopa riikide „edetabelis“ eelviimasele kohale, edestades napilt vaid Rumeeniat.

Patsientide vajadustele vastava tervishoiusüsteemi jaoks ei piisa praeguse finantseerimise säilitamisest. Sellele vaatamata ei nõustunud sotsiaalminister Taavi Rõivas kirjutama leppesse isegi tagasihoidlikku eesmärki jõuda aastaks 2020 tervishoiu rahastamises Euroopa Liidu 2010.aasta keskmisele tasemele ja leida tervishoiule täiendavaid tuluallikaid lisaks meie kõigi palkadelt makstavale 13 protsendile ravikindlustusmaksule ja patsientide omaosalusele.

Sotsiaalminister keeldus võtmast poliitilist vastutust kokkuleppe täitmise ja tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamise eest.

Senine kogemus ei anna kahjuks kindlust, et lepe tegelikult tagab partnerite kaasamise ja nende arvamuse arvestamise. Viimane hoiatav näide on kiirabireform, mis teostati Terviseameti juhi käskkirjaga ilma igasuguse aruteluta kokkuleppe töörühmas, kuigi kiirabibrigaadide arvu ja regionaalse paiknemise peavad heaks kiitma kokkuleppe osapooled.

Töörühmas osalejad on teinud tõhusat tööd. Patsiendid, tervishoius töötavad ja spetsialiste koolitavad inimesed teavad kõige teravamaid probleeme ja pakkusid neile ka lahendusi. Kahjuks on enamik ettepanekutest kõrvale jäetud ja Sotsiaalministeeriumis taaskord koostatud ebamäärane dokument, mis räägib põhimõtetest, arendamisest, suurendamisest. Mõõdetavad tulemused on asendatud selliste sõnadega, mis kuuluvad hämamise leksikoni ega sobi tõsistesse lepingutesse.

Tunnustame algatust arutada tervishoiu tulevikku koos kõigi tervisevaldkonnas tegutsevate
organisatsioonidega, kuid meie eesmärk on jõuda kokkulepeteni, mis tagavad patsientidele kvaliteetse arstiabi ja toovad tervishoidu selleks vajalikku lisaraha.

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Arstide Liit
Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit
Eesti Ämmaemandate Ühing