Pöördusime valitsuse poole finantseerimisküsimuste lahendamiseks

21 detsember 2011 / Eesti Arstide Liit

Tervisesüsteemi rahastamise ettepanekud 19.12.11

Jaanuaris meile vastati.