Pärn on põõsasse pugenud

7. märts 2007 /

Arstide Liidu palgaläbirääkimiste delegatsiooni liikmed kohtusid riikliku lepitajaga ametlikult viimati 12. veebruaril palgaleppe redaktsiooni töörühma koosolekul. Pärast seda oleme teda näinud AK uudistes arusaamatute avaldustega esinemas.

26. veebruaril kokkulepitud kohtumine jäi ära. Rohkem meid ühelegi kokkusaamisele pole kutsutud ja koosolekuid pole toimunud. Riiklik lepitaja ei ole vastanud ka ühelegi meie kirjale. Ta ei reageerinud isegi eile ajakirjanduse vahendusel tehtud avalikule pöördumisele.

Ainus kontakt Henn Pärnaga toimus 1. märtsil, kui ta vastavalt mõni päev varem tehtud teadaandele edastas arstide liidule „omapoolse nägemuse 2007-2008 aasta alampalga kokkuleppe projekti osas“.

Oleme pöördunud oma ettepanekutega ka otse tööandjate poole, kuid ka nemad pole vastanud, viidates sellele, et suhtlemine peaks toimuma lepitaja kaudu.

Selles situatsioonis tundub pisut kummaline lugeda ja kuulata Henn Pärna, Urmas Sule ja Peeter Laasiku avaldusi, milles kutsutakse arste läbirääkimisi jätkama.