Palgaläbirääkimised ummikus

22. aprill 2004 /

14. aprillil toimus tervishoiutöötajate kutseliitude ja Eesti Haiglate Liidu vaheliste palgaläbirääkimiste neljas voor. Lisaks tööandjatele osalesid kohtumisel Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Haigekassa juhatuse prognoositav järgmiste aastate eelarve töövõtjate palganõudmiste täitmist ei võimalda. Kahjuks ei ole Sotsiaalministeerium suutnud lahendada ka riigieelarveliste tervishoiutöötajate s.h. kiirabi rahastamise küsimust.
Eeltoodust lähtuvalt on nii Haiglate Liit kui ka töövõtjate ühendused seisukohal, et palgakokkulepet sõlmida ei ole reaalne. Osapooled otsustasid pöörduda riikliku lepitaja poole, et leida lahendus tekkinud olukorrale.