Palgaläbirääkimised on alanud

12. mai 2006 /

Arstide ja õdede palgaläbirääkimised on alanud

11. mail algasid läbirääkimised üleriigilise palgakokkuleppe sõlmimiseks arstide ja keskastme tervishoiutöötajate miinimumtunnitasu kehtestamiseks 2007. ja 2008. aastaks.

Läbirääkimiste esimesel kohtumisel Tartus osalesid tööandjate poolel Eesti Haiglate Liit ja töövõtjate poolel Eesti Arstide Liit ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit.
Vastupidiselt väljakujunenud tavale ei võtnud palgaläbirääkimistest osa Vabariigi Valitsuse esindaja, kuigi riik on tööandjaks olulisele osale tervishoiutöötajatest.

Viimaste aastate teravamaid probleeme meie tervishoius on olnud arstide ja õdede lahkumine Eestist. Seetõttu võime üsna varsti sattuda olukorda, kus patsient ei saa ravi sellepärast, et pole ravijat. Töö- ja palgatingimuste parandamisega on võimalik mõjutada tervishoiutöötajaid kodumaale jääma.
Arstide ja keskastme tervishoiutöötajate kutseliitude juhid andsid haiglate liidule üle oma palganõudmised. EAL eesmärk on kehtestada arstide miinimumtunnitasuks kahekordne Eesti keskmine tunnitasu ja EKTK eesmärk tõsta õdede miinimumpalk riigi keskmise palga tasemele.