Huvitavat Pressiteated

Õiguskantsler I Teder vastab seoses tervishoiuasutuste kapitalikuludega

29. detsember 2011 / Eesti Arstide Liit

Tervishoiuteenuste korraldamis seaduses on järgmine punkt.

§ 52. Tervishoiu rahastamine riigieelarvest

1 Riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu rahastatakse:

1)…
10) tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulumit;
11)… jne

Pärisime õiguskantsleri arvamust praeguse olukorra kohta. Haigekassa raha kulub nii haigete ravimiseks kui ka hoonete majanduskuludeks.

Õiguskantsler vastas kokkuvõtvalt järgmist. Seaduserikkumine toimub, samas ” ma ei leia, et tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatu järgimata jätmisega on kaasnenud tervishoiuteenuste osutajate või muude isikute, muuhulgas Eesti Arstide Liidu, subjektiivsete õiguste riive.”

Mida teha edasi?