Õiguskantsler I Teder vastab seoses tervishoiuasutuste kapitalikuludega

Tervishoiuteenuste korraldamis seaduses on järgmine punkt. § 52. Tervishoiu rahastamine riigieelarvest 1 Riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu rahastatakse: 1)… 10) tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulumit; 11)… jne Pärisime õiguskantsleri arvamust praeguse olukorra kohta. Haigekassa raha kulub nii haigete ravimiseks kui ka hoonete majanduskuludeks.

Õiguskantsler vastas kokkuvõtvalt järgmist. Seaduserikkumine toimub, samas ” ma ei leia, et tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatu järgimata jätmisega on kaasnenud tervishoiuteenuste osutajate või muude isikute, muuhulgas Eesti Arstide Liidu, subjektiivsete õiguste riive.”

Mida teha edasi?