Arvamus

Meie tulevik algab täna!

3. aprill 2013 / Eesti Arstide Liit

PRESSITEADE
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
02.04.2013

Meie tulevik algab täna!

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) korraldab 4.-6. aprillil Eesti Arstiteadusüliõpilaste Päevi. Konverentsi teemaks on „Meie tulevik algab täna!“, kus põhirõhk on suunatud haridusele ja suhtlemisele. Üritus on suunatud kõigile TÜ arstiteaduskonna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele ja õpetajatele.Kolme päeva jooksul viiakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ruumides läbi 7 töötuba ning 4 loengut.

Tegu on siiani suurima konverentsiga, mille EAÜS on korraldanud. Kolmepäevase ürituse avab Marju Lauristin; loengud ja töötoad on kavandatud eesmärgiga arendada kolme aspekti arstiõppes: Kliinilise arstiõppe kvaliteet TÜ arstiteaduskonnas, kollegiaalsed suhted ja suhtlusoskus ning tudengite kaasatus haridussüsteemi kujundamisel. Konverents toimub koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga: mitmed töötoad on loodud eesmärgiga suurendada koostöövalmidust õdede ja arstide vahel.

Eesti tervishoiu tulevik on pakkunud üha enam kõneainet. Ühiskond vananeb ja vajadus arstiabi järele kasvab, samas hiljutine Raul-Allan Kiiveti ja teiste Tartu ülikooli teadlaste uuring näitas, et 2032. aastal on Eestis poole vähem arste, kui ei suurendata vastuvõttu arstiõppesse ega vähene arstide emigratsioon. Noor arst suundub välismaale, et lisaks paremale palgale rakendada erialaseid oskusi ning praktiseerida noort arsti väärtustavas töökeskkonnas.

„Aina enam on levimas veendumus, et noorel arstil ei ole Eestis võimalik enda sõna maksma panna, ning me leiame, et selle probleemi lahendamist on võimalik alustada arstiteaduskonnast endast“ arutab EAÜS-i president Kadri Kasak, “konverents pöörab tähelepanu arstiõppe murekohtadele. Usume, et tõstes kliinilise õppe kvaliteeti ning arendades üliõpilaste tööalaseid suhtlusoskuseid, suureneb noorte arstide võimalus end Eestis teostada ning väheneb soov töötada jäädavalt välismaal.“

„Soovime siiralt, et meie tulevased arstid oleksid head suhtlejad, seda nii patsiendi, kolleegi kui ka iseenda silmis,“ sõnab ürituse peakorraldaja Kirke-Hellen Kukumägi ning lisab: „Meie südameasjaks on tudengite ning õppejõudude vaheline suhtlemine ka väljaspool akadeemilisi tunde – meid tõepoolest huvitab meie ja tulevaste põlvkondade haridus ja me tahame panustada koostöösse, et arstiõppe edendamise teemadel kaasa rääkida.“

Lisainfo:http://www.facebook.com/EestiArstiteadusUliopilasteSelts
http://www.facebook.com/events/128962880622168/

Üritust toetavad Hasartmängumaksu nõukogu, Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikooli Arstiteaduskond, Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Lisainfo:
Kadri Kasak
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi president
+372 50 55 646
kadrikasak@gmail.com

Kirke- Hellen Kukumägi
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Jätkusuutlikkuse töögrupi juht
+372 52 30 600
kirke456@gmail.com

Koostaja:
Marja Veskimets
marjaveskimets@gmail.com


Marja Veskimets
Stud Med V
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi pressiesindaja

www.eays.ee
marjaveskimets@gmail.com
+37256946847