Lepitaja pandi ametisse seadust rikkudes

10. detsember 2009 /

Eesti Arstide Liit protesteerib Vabariigi Valitsuse õigusvastase otsuse vastu nimetada riiklikuks lepitajaks Henn Pärn.

Kollektiivse töötüli lepitamise seaduse järgi nimetab valitsus lepitaja ametisse Sotsiaalministeeriumi, tööandjate ja töötajate keskliitude ühise kokkuleppe alusel. Sotsiaalminister Hanno Pevkur tegi täna valitsusele lepitaja määramiseks ettepaneku, kuigi seaduses nõutud kokkulepet osapoolte vahel ei ole sõlmitud ja ametiühingud alles ootasid tööandjate keskliidult vastust oma esitatud kandidaadi kohta.

Henn Pärn, kes oli aastatel 1997–2001 Eesti Tööandjate Keskliidu tegevdirektor, on ka töötülide lahendamisel käitunud pigem tööandjate esindajana, mitte erapooletu ja sõltumatu lepitajana. On arusaamatu, miks tahab valitsus, et riikliku lepitaja ametikohal jätkab töötamist isik, kes pole täitnud seadusi ja on eiranud oma kõige elementaarsemaid töökohustusi. 2007. a otsustas Tallinna Halduskohus, et riiklik lepitaja Henn Pärn on rikkunud seadust ja lepitaja põhimäärust ning tunnistas õigusvastaseks tema poolt tervishoiutöötajate palgaläbirääkimiste lepitusmenetluses protokollide vormistamata jätmise.

Arstide liit on seisukohal, et kollektiivsete töötülide õiglase lahendamise tagamiseks peab valitsus seadusi ja sotsiaalpartnerite vahelisi kokkuleppeid järgides nimetama ametisse riikliku lepitaja, kes on võimeline täitma Eesti Vabariigi seadusi.