Läbirääkimised 2011...2012

Lepitaja kohusetäitja kirjutab Eesti Haiglate Liidule

7. detsember 2011 / Eesti Arstide Liit

Asi läheb õige huvitavaks: lepitaja kohusetäitja küsib tööandjalt, milliste töötajate osas nad soovivad olla kollektiivlepingu osapooleks ja missuguste kollektiivlepingu punktide üle nad on nõus läbi rääkima. Kollektiivlepingu seadus sellist valikuvõimalust ei anna.