Laulupidu alkoholist priiks! Õllesummer ei sobi lastele!

26. veebruar 2011 /

Meie rahvas on väike ja iga alkoholi tõttu kaotatud elu ohustab meie kestmist. Alkoholi liigtarvitamine on Eestis väga tõsine probleem. Oleme Euroopas esimeste hulgas nii alkoholitarbimiselt inimese kohta kui alkoholist põhjustatud haiguste ja vigastussurmade poolest. Meie lapsed joovad alkohoolseid jooke üha rohkem ja alustavad sellega aina nooremas eas.

Tegime täna kaks ettepanekut, mis aitaksid hoida lapsi ja alkoholi lahus. Kultuuriminister Laine Jänesele saadetud kirjas panime ette korraldada edaspidi kõik üleriigilised ja kohalikud laulu- ja tantsupeod nii, et peopaikades ei müüda ega tarvitata alkoholi. Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele tegime ettepaneku keelata alla 18-aastastel lastel osalemine Tallinnas toimuval õllesummeril.

Eesti rahva ja kultuuri säilimise üks võimsamaid sümboleid on laulupidude traditsioon. Tegime juba 2009. aastal üleskutse pidada laulu- ja tantsupidu, kus esinejate ja publiku hulgas on tuhandeid lapsi, ilma alkoholita. Rahvas võttis meie ettepaneku hästi vastu, kuid peopaikades müüdi alkoholi, sest korraldajate sõnul olid lepingud alkoholitootjatest sponsoritega juba sõlmitud. Kordame nüüd oma ettepanekut aegsasti enne järgmist üldlaulu- ja tantsupidu ja loodame, et seekord ei ole takistusi alkoholi peolt eemal hoidmisel ja lastele turvalise ja alkoholivaba keskkonna tagamisel.

Õllesummer on suur festival, kuid samas ka ohtra alkoholitarbimise koht, kus ei suudeta tagada, et alkohoolsed joogid ei oleks kättesaadavad alaealistele. Lapsed näevad seal igal sammul alkoholi joomist ja viibivad purjus täiskasvanute seltskonnas. Leiame, et Euroopa kultuuripealinnas ei ole kohane laste osalemine sellisel üritusel.

Maailma Terviseorganisatsioon ütleb Euroopa alkoholihartas, et kõigil lastel ja noorukitel on õigus kasvada üles keskkonnas, mis on kaitstud alkoholitarbimise negatiivsete tagajärgede ja alkohoolsete jookide propageerimise eest.

Eesti Tubaka ja Alkoholi tarvitamise kahjude vähendamise Koja (ETAK) liikmed:
Eesti Arstide Liit
Eesti Lastekaitse Liit
Eesti Karskusliit AVE
Eesti Tervisedenduse Ühing
Eesti Perearstide Selts
Eesti Psühhiaatrite Selts
Eesti Vähiliit
Eesti Kopsuliit
MTÜ Salutare
MTÜ Hingeabi Assotsiatsioon Usaldus
Tallinna Laste Turvakeskus
MTÜ Tubakavaba Eesti