Läbirääkimised 2011...2012

Lahkuvad arstid

4. juuni 2012 / Eesti Arstide Liit

Mis peataks arstide lahkumise?

1. juunil Tallinnas peetud konverentsil arutati, miks arstid Eestist ära lähevad ja kuidas saaks nende lahkumist peatada.

Arstid ja haiglajuhid rääkisid probleemidest ilustamata ja avameelselt, alustades sellest, et arstide register ei näita täpselt, kui palju on meil tegelikult töötavaid arste. Näiteks anestesioloogide seltsi kogutud andmete järgi on töötavate anestesioloogide arv Terviseameti registriga võrreldes ligi kolmandiku võrra väiksem.

Andres Kork näitas, et pensioniikka jõudvate eriarstide (registris töökohta omavatest), välismaale minejate ja residentuuri lõpetajate arve kokku lüües saame sügavalt negatiivse tulemi – 2010. a jäi vähemaks 169 ja 2011. a 157 arsti. Eriarstide vanuselist jaotust uurides (TA registri järgi) selgus, et ligi neljast tuhandest töötavast eriarstist on 937 pensioniealised, üle 70-aastasi töötab 356 ja kõige vanem töötav eriarst on 92-aastane.

Ettekannetes käsitletud viimase aja uuringute ja küsitluste tulemused on sarnased ja arstidele endale uurimatagi teada – üha rohkem arste peab lahkumisplaane, peamisteks põhjusteks liiga suur koormus, tööle mittevastav palk, tervishoiu puudulik rahastamine ja nõrk juhtimine ning pidev arstide materdamine ajakirjanduses. Tõnis Allik näitas küll regionaalhaiglate ilusat keskmist kuupalka – PERH-is 2296,TÜK-is 2251 eurot, kuid lisas samas, et PERH-i arstid töötavad selle väljateenimiseks keskmiselt 1,43 koormusega. Haiglajuht nentis, et koormust ja intensiivsust enam tõsta ei anna ja haigekassa soovi saada sama hinna eest aina rohkem haigusjuhte, pole võimalik täita.

Konverentsil torkas silma ja kõrva, et arstide lahkumise peatamise võimalusi nähakse täiesti erinevalt, sõltuvalt sellest, kas vaataja asub tervishoiusüsteemis sees või sellest väljaspool. Arstide liidu president võttis oma esinemise kokku Euroopa arstide alalise komitee (CPME) esindaja arvamusega: „Ainus võimalus arste kodumaal hoida, on luua neile vastuvõetavad töö- ja palgatingimused.“ Sotsiaalminister käis välja uudse idee: arstitudengid peaksid kõik oma õppekulud ise tasuma ja Eestisse tööle jäädes makstakse need siis ajapikku tagasi.

Ettekanded Meditsiiniuudiste konverentsil “Kuidas peatada arstide lahkumine” 1 juunil 2012?

Andres Korgi ettekanne

Malle Helmdorfi ettekanne

Tõnis Alliku ettekanne