Läbirääkimised venitati nädalavahetusse

19. jaanuar 2007 /

Täna oodati tervishoiutöötajate palgaläbirääkimiste lõpplahendust. Haigekassa nõukogu otsustas hommikul, et palgakomponenti suurendatakse 2007. a 25% võrra ja selleks eraldatakse 172 miljonit krooni.

Riikliku lepitaja juures pakkusid tööandjad palgatõusu 2007. aastaks 25% ja 2008. aastaks 20%. Miinimumtunnitasuks oleks see tähendanud 2007.a arstidele 94, õdedele 49 ja hooldajatele 29 kr.

Töötajad aktsepteerisid Haigekassa nõukogu otsust ega nõudnud eraldatud summa suurendamist, kuid tööandjate pakkumist vastu ei võtnud. Tervishoiutöötajad tegid ettepaneku kehtestada palgatõus mitte aasta algusest, vaid 1. aprillist Haigekassa võimalustele vastava summa piires, mis tähendaks 33,3%-list tõusu.

Selle variandi üle vaieldi neli tundi, kuni lõpuks lepiti põhimõtteliselt kokku, et on võimalik sõlmida palgakokkulepe 1. aprillist Haigekassa eraldatud summa piires, kuid täpsete numbriteni ei jõutud ja millelegi alla ei kirjutatud.

Haigekassa soovis teha täiendavaid arvutusi ja minister leppe tingimusi kooskõlastada.

Uuesti saadakse kokku 20. jaanuaril kell 17. Minister annab oma vastuse mitte hiljem kui 21. jaanuaril kell 12. Pärast seda selgub ka lõplikult, kas palgalepe tõepoolest sõlmitakse või algab streik esmaspäeva hommikul kell 8.

Streigikomitee palub kõigil tervishoiutöötajatel jälgida uudiseid siit EAL kodulehelt ja avalikke infokanaleid.