Läbirääkimised 2011...2012

Kuidas ravida tervishoidu?

3. oktoober 2012 / Eesti Arstide Liit

Margus Punab: Kuidas ravida tervishoidu?

Märt Põlluveer: Me oleme üle koormatud.

Jaan Männik: Raha palkadeks leiab bürokraatia kärpmisest.

Jüri Teras: Eesti meditsiini kaks valikut.

Indrek Oro: Tervishoid vajab stabiilsusmehhanismi.

Peeter Laasik: Kas ja mida võib streigiga praegu saavutada?

Aktuaalne kaamera 08.10.2012.

Arstide nõudmistele toetust avaldanud ühingutes on umbes 17 000 liiget.

Georg Männik: Eesti tervishoiusüsteem on kümme aastat paigal sammunud.

Andres Lehtmets: Kes raviks tervishoidu?