Pressiteated

Koormusuuringu esitlus

24. september 2014 / Eesti Arstide Liit

Arstide töökoormuse uuringu esitlus

Eesti arstide töökoormuse uuringu esitlus toimub neljapäeval, 25. septembril kell 16 Tallinnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuse saalis (Sütiste tee 19).

Eesti Arstide Liit viis tänavu juunis läbi veebiküsitluse, et saada teada, missugune on arstide ambulatoorse, statsionaarse ja valvetöö koormus. Uuringus osales 862 arsti. 72% vastanutest töötab suurema koormusega kui seaduses ettenähtud täistööaeg. Tulemused annavad ülevaate ka ületundide arvestamisest  ja hüvitamisest ning  töö- ja puhkeaja nõuete täitmisest.

Arstide koormuse vähendamises lepiti kokku kaks aastat tagasi sõlmitud kollektiivlepingus, kuid kahjuks seda haiglates enamasti ei täideta. Ületöö kahjustab arstide tervist ja töövõimet ning on potentsiaalne risk patsientidele.

Eesti Arstide Liit