Arvamus Kollektiivlepingu täitmine Pressiteated

Kollektiivlepingut ei täideta

12. november 2013 / Eesti Arstide Liit

Üks õde peab hakkama saama 20 patsiendiga?

Sotsiaalministri määruse eelnõu kohaselt hakkab õendushaiglas 20 patsiendiga tegelema üks õde. Haigekassa nõukogu koguneb 13. novembril kinnitama 2014. aasta tervishoiuteenuste loetelu, milles koos hooldusravi ümbernimetamisega õendusabiks vähendatakse ööpäevas patsientidega tegelemiseks ettenähtud aega ligi kaks korda – 132 minuti asemele jääb 72.

Sellega halvendatakse õendusabi kvaliteeti ja rikutakse streigi tulemusel sõlmitud kollektiivlepingut, milles lepiti kokku arstide ja õdede koormuse vähendamine nii, et ühe töötaja kohta on korraga vähem haigeid.

Sotsiaalminister Taavi Rõivas ja haigekassa ei ole kollektiivlepingu tingimusi senini täitnud. Arsti ja õe tööaja pikendamise ühe patsiendi kohta kinnitas sotsiaalminister oma määrusega alles septembri lõpus. Tööajale vastavat rahalist katet aga voodipäeva hindadesse lisatud ei ole, seetõttu ei saa haiglates koormust reaalselt vähendada.

Meie haiglates sageli tekkivate konfliktide ja patsientide rahulolematuse peamine põhjus on personali ajapuudus. Eriti halb on olukord hooldusravis. Haigekassa teenuse omahinna rahastamismudelis on välja arvestatud, kui palju oma tööajast saab arst või õde päevas ühele patsiendile pühendada. Kahjuks aga valitseb haigekassas juba seitse aastat olukord, kus poliitilistel põhjustel makstakse haiglatele voodipäevade eest omahinnast madalamat hinda. Kuna elektrit, kütet, ravimeid või seadmeid tuleb osta ikka täishinnaga, siis peavad haiglad kokku hoidma meditsiinipersonali pealt ja kogu töö püütakse ära teha väiksema arvu töötajatega.

Kolmapäeval, 13. novembril on haigekassa nõukogu liikmete ees otsuse projekt, millega hooldusravis lühendatakse õdedel haigete eest hoolitsemise aega ligi kaks korda. Samal ajal suureneb õdede vastutus, sest arsti konsultatsioon tagatakse õendushaigla patsientidele ainult üks kord nädalas.

Niisuguse otsuse poolt hääletades toetab haigekassa nõukogu tervishoiutöötajate kollektiivlepingu rikkumist ja iga nõukogu liige võtab isikliku vastutuse patsientide ees, kes edaspidi peavad leppima väiksema tähelepanu ja kardetavasti ka halvema kvaliteediga ravi ja hooldusega.

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit
Eesti Arstide Liit

lisainfo
Iivi Luik, ETK 5119067
Ester Öpik, EÕL 53414540
Katrin Rehemaa, EAL, 5135121