Pressiteated

Kollektiivlepingu seaduse muutmine vajab arutelu

25. jaanuar 2012 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liit on seisukohal, et kollektiivlepingu seaduse muutmine ilma seda töötajate ja tööandjatega arutamata ei ole õigusriigile kohane, seetõttu teeme Riigikogu liikmetele ettepaneku seaduse muutmise eelnõu menetlus lõpetada.

Arstide liidu kogemus kollektiivlepingute sõlmimisel näitab, et läbirääkimiste pidamine ja kokkuleppe saavutamine muutub iga korraga raskemaks. Kahjuks ei pea enamik tööandjaid kollektiivlepinguid vajalikuks ja kui neile antakse võimalus leping ilma põhjuseta üles ütelda, teeb see töö- ja palgatingimuste parandamise töötajate jaoks edaspidi veelgi keerulisemaks.

Töölepingut ei saa tööandja korraliselt ja ilma mõjuva põhjuseta üles ütelda, kuid kollektiivleping, mida ei saa ühepoolselt lõpetada, on Riigikogu õiguskomisjoni arvates majanduslikult ebaotstarbekas ja piirab ettevõtlusvabadust. Seaduse muutmise seletuskiri ütleb, et individuaalsetes töösuhetes realiseeriti suuremat paindlikkust võimaldavad muudatused uue töölepingu seadusega. Nüüd tahetakse painutada ka kollektiivseid töösuhteid, seekord aga töötajate turvalisusest enam isegi ei räägita.

Arstide liit toetab ametiühingute keskliidu arvamust, et niisugune seadusemuutmine on vastuolus Euroopa sotsiaalpoliitika põhimõtetega ja halvendab töötajate olukorda. Ootame rahvasaadikutelt riigimehelikku käitumist ja seadusemuudatuse menetlusest välja hääletamist.

Eesti Arstide Liit