Läbirääkimised 2011...2012

Kollektiivlepingu rahaline kulu (täiendus versioon ühele)

15. detsember 2011 / Eesti Arstide Liit

Riikliku lepitaja kohusetäitja kirjutas haigekassale ja soovis teada töötasude tõusu rahalist mõju.

Eesti Haigekassa vastab küsimusele.