Läbirääkimised 2011...2012

Kollektiivlepingu rahaline kulu (versioon 1)

16. november 2011 / Eesti Arstide Liit

Riiklik lepitaja saatis kirja, mis puudutab Haigekassa poolt tehtud arvutusi kollektiivlepingu rahalise kulu osas. Eesti Haiglate Liidule ei ole vastamiseks antud tähtaega. Kirjas on vaid nõue vastata kiirendatud korras.

Haigekassa arvutused.