Huvitavat Läbirääkimised 2011...2012

Kollektiivleping on allkirjastatud

19. detsember 2012 / Eesti Arstide Liit

Viimasest kollektiivlepingu sõlmimisest on möödunud 8 aastat. Leping sõlmiti 23.09.2004 ning see kehtis 2006 aastani. Täna oleme jõudnud taas kollektiivlepingu sõlmimiseni, mille täisteksti saa siit lugeda. Täna, 19.12.2012, sõlmitud kollektiivleping kehtib järgmise kahe aasta jooksul.

Järgnevalt toome ära meie pressiteate.

Täna allkirjastati tervishoiutöötajate üleriigiline kollektiivleping, mis lõpetab streigi ja taastab töörahu. Töötajate esindajatena kirjutasid lepingule alla Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, tööandjatena Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts.

Kollektiivlepingu järgi töötatakse 2014. aastaks välja personalistandardid arstide, õdede ja hooldajate töökoormuse vähendamiseks. Kõrgemad töötasu alammäärad jõustuvad 2013. aastal: 1. jaanuarist hakatakse arst-residentidele maksma palka täistööaja eest, 1. märtsist tõuseb hooldajate miinimumtunnitasu 23, õdedel ja kiirabitehnikutel 17,5 ja arstidel 11 protsenti.

Kollektiivleping laieneb kõikidele tervishoiutöötajatele, kes töötavad haigekassast või riigieelarvest rahastatavates raviasutustes ja kehtib kaks aastat.

Lepingule kirjutasid kaasatud organisatsioonidena alla ka streigis mitteosalenud Eesti Õdede Liit ja Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit, kellele samuti laienevad lepingu tingimused.

„Sellega oleme saavutanud osa oma nõudmistest,“ ütles arstide liidu president Andres Kork. Ta lisas, et kuna seaduse järgi ei saa kollektiivlepingus käsitleda tervishoiu korralduse ja rahastamise muudatusi, siis jätkavad arstid ja õed arutelu nendel teemadel Riigikogu ja sotsiaalministeeriumiga.

Eesti Arstide Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit