Läbirääkimised 2011...2012

Kollektiivläbirääkimiste kronoloogia 2009…2011

10. oktoober 2011 / Eesti Arstide Liit

11.06.2009
Kollektiivlepingu läbirääkimiste esimene voor Sotsiaalministeeriumis. Tööandjad – sotsiaalminister, EHL; ametiühingud – EAL, ETK.

19.06.09
EHL kirjalik seisukoht – kollektiivlepingu sõlmimine on keeruline protsess ja eeldaks soodustavaid poliitilisi otsuseid.

04.05.11
EAL ja ETK ettepanek EHL-le ja sotsiaalministrile jätkata 2009. a alustatud kollektiivläbirääkimisi; 2009. a esitatud kollektiivlepingu projekti tehti tulenevalt 01.07.09 jõustunud töölepingu seadusest mõned redaktsioonilised muudatused.

12.05.11
EHL vastus ETK-le – EHL käsitleb õdede ja hooldajate esindajatena EÕL ja ETTAL.

12.05.11
Sotsiaalministri vastus EAL-le ja ETK-le – riik saab osaleda ainult tööandjate esindajana, peab välja selgitama, kas riik on otsene tööandja neile töötajatele, keda te esindate.

17.05.11
ETK vastus EHL-le – kordame ettepanekut jätkata läbirääkimisi, tööandjal ei ole õigust keelduda.

24.05.11
EAL ja ETK kutse läbirääkimistele 01.06.2011.

30.05.11
Sotsiaalministri vastus EAL-le ja ETK-le: Sotsiaalministeeriumi valitsusalas on kaks tööandjat, kellega võite läbirääkimisi pidada – Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

30.05.11
EHL vastus ETK-le – EHL ei ole kunagi läbirääkimistest keeldunud; kuna EHL-l on kehtiv kollektiivleping EÕL ja ETTAL-iga, siis ei saa EHL aru, mis kollektiivlepingut ETK tahab sõlmida ja keda ETK esindab.

30.05.11
EHL vastus EAL-le – Urmas Sule ettekäänded, miks ei saa 1. juunil läbirääkimisi pidada.

30.05.11
EAL vastus EHL-le – seadusest tulenevaid takistusi läbirääkimisteks ei ole, korduskutse 1.juuniks.

01.06.11
EHL läbirääkimistele ei tulnud.
06.06.11
EAL ja ETK pöördumine kõigi EHL liikmete poole kutsega läbirääkimistele 13.06.11.

10.06.11
EHL vastus EAL-le – kollektiivlepingu projekt vajab juriidilist analüüsi; haiglad ei saa võtta kohustusi, kui rahaline kate puudub; ettepanek alustada koos SM-ga tervishoiu rahastamise arutelu. Seda, kas EHL tuleb läbirääkimistele 13.06, ei teatatud.

13.06.11
ETK saatis sotsiaalministrile ja EHL-le teatise selle kohta, mis organisatsioon on ETK ja kes sinna kuuluvad.

13.06.11 EHL läbirääkimistele ei tulnud.

14.06.11
Sotsiaalminister kutsus sotsiaalpartnereid tervishoiu rahastamise arutelule 15.06.11.

16.06.11
EAL ja ETK teatasid Tööinspektsiooni, et EHL keeldub läbirääkimistest, takistades sellega ametiühingute seaduslikku tegevust ja rikkudes ametiühingute seadust.

01.07.11
Tööinspektsioon alustas EHL vastu väärteomenetlust.

15.07.11
Tervishoiu rahastamise arutelu sotsiaalministeeriumis. Teatati, et 2012. a eelarves tervishoiutöötajate palgatõusuks raha ei ole.

17.08.11
EAL ja ETK saatsid EHL-le kutse kollektiivlepingu läbirääkimistele 26.08.11.

23.08.11
EHL vastus EAL-le – EHL ei pea võimalikuks kohtuda läbirääkimistel 26.08.11 (hulk asjakohatuid ettekäändeid).

23.08.11
EHL vastus ETK-le – EHL-l on kehtiv kollektiivleping EÕL ja ETTAL-iga ja EHL ei näe mõtet sõlmida teist kollektiivlepingut teise tervishoiuvaldkonna ametiühinguga (ETK-ga).

26.08.11
EAL ja ETK saatsid EHL viimaste kirjade põhjal Tööinspektsioonile lisateavet väärteomenetluseks.

16.09.11
EAL ja ETK teatasid 16.09.11 EHL-le ja sotsiaalministrile soovist alustada uusi kollektiivlepingu läbirääkimisi 26.09.11 või tööandjatele sobival ajal, ja esitasid kollektiivlepingu uue parandatud projekti, kuhu oli lisatud punkt töötasude alammäärade kehtestamise kohta.

21.09.11
Sotsiaalministri vastus EAL-le ja ETK-le – Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on ainult üksikud asutused, kes on tööandjaks lepinguprojektis nimetatud töötajatele (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus, AS Hoolekandeteenused)

23.09.11
EHL vastus ETK-le – EHL ei pea võimalikuks kohtuda, sest EHL ja Vabariigi Valitsuse ning EÕL ja ETTAL vahel on kehtiv kollektiivleping.

23.09.11
EHK vastus EAL-le – EHL ei pea võimalikuks kohtumise korraldamist 26. septembril, sest EHL-l ei ole võimalik kollektiivlepingut ilma KLS § 3 lg 4 rikkumata allkirjastada ning niivõrd lühikese tähtajaga ei ole võimalik hinnata kollektiivlepingu juriidilist ja rahalist mõju riigieelarvele.

26.09.11
Läbirääkimisi ei alustatud, kuna tööandjate esindajad keeldusid.

30.09.11
EAL ja ETK teavitasid EHL-i, et pöörduvad riikliku lepitaja poole, kuna EHL on läbirääkimistest keeldudes algatanud töötüli.

05.10.11
EAL ja ETK tegid riiklikule lepitajale avalduse kollektiivse töötüli lahendamiseks.

10.10.11
Lepitaja võttis töötüli menetlusse.