Arvamus Käsunduslepingud

Käsunduslepingutest

25. jaanuar 2012 / Eesti Arstide Liit

Käesolevas postituses on põhjalikumalt käsitletud käsunduslepingute problemaatikat.