Jaak, kurat, jalad põhjas!

27. veebruar 2007 /

Sotsiaalminister ja Eesti Haiglate Liit venitavad põhjendamatult tervishoiutöötajate palgaleppe allkirjastamisega.

Tervishoiutöötajate üldstreigi väljakuulutamisest tingitud pingelises õhkkonnas toimunud lepitusläbirääkimistel jõuti 25. jaanuaril kokkuleppele 2007. aasta miinimumtunnitasudes ja selles, et 2008. aastal tõuseb palgakomponent veel 20%.

Tänu nendele kokkulepetele ei alustanud tervishoiutöötajad streiki.

Riiklik lepitaja teatas 25. jaanuaril avalikult, et lepitusmenetlus on lõppenud ja saavutatud kokkulepe, et alates 1. aprillist 2007 hakkavad kehtima miinimumtunnitasud arstidel 99, õdedel 52.50 ja hooldustöötajatel 29 krooni. Kuu aja jooksul pole aga palgaleppele alla kirjutatud ja nüüd on selgunud, et Haiglate Liidu juht Urmas Sule ei kavatsegi seda lähiajal teha.

Tööandjate niisugust tegutsemist on kahjuks igati soosinud ka riiklik lepitaja Henn Pärn. Lepitaja ülesanne on töötüli võimalikult kiiresti lahendada ja läbirääkimised kokkuleppe sõlmimisega lõpetada. Sellega pole lepitaja aga seni toime tulnud.

Ülaltoodud põhjustel on tervishoiutöötajate palgalepe endiselt alla kirjutamata. Sotsiaalministri kodupartei Keskerakond aga eksitab valijaid, raporteerides telereklaamis reipalt „meie poolt läbi viidud arstide ja õdede palgatõusust”.

Kogu palgaläbirääkimiste mõistusevastaselt pikaks venitatud protsess tõendab, et Eestil on demokraatliku kodanikuühiskonnani veel pikk tee. Läbirääkimistel saavutatud kokkulepetest tuleb kinni pidada ja palgalepe alla kirjutada, seda enam, et raha selle katteks on Haigekassa nõukogu ja Valitsuse otsustega eraldatud.

Praegune olukord tuletab kangesti meelde üht teist Jaaku Juhan Liivi novellist „Peipsi peal”.

27.02.07

Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit