Ida-Tallinna Keskhaigla juhid rikuvad rahvusvahelise streigiõiguse põhimõtteid

14. jaanuar 2007 /

Ida-Tallinna Keskhaigla juhtkond (juhatuse esimees Ralf Allikvee, nõukogu esimees Vilja Savisaar) tegi 12. jaanuaril abilinnapea Merike Martinsoni ettepanekul meditsiinilisele personalile palgapakkumise, millega tõstetaks arstide, õdede ja hooldustöötajate töötasud tervishoiutöötajate palganõudmise tasemest kõrgemale.

„Streigi toimumise korral Ida-Tallinna Keskhaiglas ükskõik millises ulatuses pakkumine ei kehti,“ teatab Ida-Tallinna Keskhaigla juhatus oma töötajatele.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonide nr 87 ja 98 järgi on tegemist töötajate lubamatu mõjutamisega eesmärgil nurjata streigi läbiviimine. Sellise tegevusega rikutakse töötajate ühinemisvabaduse põhimõtteid. Eesti on need konventsioonid ratifitseerinud, mis tähendab, et neid tuleb ka järgida.