Hea tahte koostöökokkulepe

Hea tahte koostöökokkuleppe allkirjastamisest keeldunute põhjendused

19. veebruar 2013 / Eesti Arstide Liit

Täiendavad kokkulepete puudutavad dokumendid.

Allkirjastatud hea tahte koostöökokkulepe.

EAL, ETK, EÕL ja ETTAL seisukoht koostööleppe kohta 11.01.13

Koostöökokkuleppe tegevuskava 11.02.2013

Tervishoiutöötajate liitude pressiteade 28.01.13