Huvitavat

Haigekassa nõukogu muutmine

4 september 2017 / Eesti Arstide Liit

Haigekassaseaduse muutmise eelnõu järgi eemaldatakse haigekassa nõukogust kogu meditsiiniline kompentents. 

HKS eelnou.

HKS – SELETUSKIRI.