Arvamus

Euroopa unemeditsiini kongress

26. september 2012 / Eesti Arstide Liit

Eestis toimub 2014.aastal seni toimunutest suurim rahvusvaheline kongres 22. European Sleep Research Society kongress, 16.-20.oktoobril, 2014.a. Tallinnas,

http://www.congrex.ch/esrs2014