Euroopa noored arstid kohtuvad Tallinnas

6. november 2008 /

7. ja 8. novembril toimub Hotell Viru konverentsikeskuses Euroopa Nooremarstide Alalise Töögrupi (PWG) sügiskoosolek. Koosoleku korraldaja on Eesti Nooremarstide Ühendus (ENÜ).

Osalevad noorte arstide esindajad neljateistkümnest Euroopa riigist, nende hulgas ka PWG president dr Rui Guimaraes Portugalist.

Koosolekul arutatakse arstide erialase väljaõppe küsimusi ja meditsiinilise tööjõu probleeme. Olulise teemana on päevakorras Euroopa Komisjoni tööaja direktiiv, mis piirab arst-residentide töökoormust seniselt 56-lt tunnilt 48-le tunnile nädalas. Eestis on probleem paradoksaalsel kombel hoopis vastupidine. Vaatamata arstide puudusele ja noorte arstide soovile täiskoormusega töötada tasustab riik arst-residentide tööd ainult 32 tunni ulatuses nädalas.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindaja Eestis dr Jarno Habicht tutvustab noortele arstidele suvisel WHO konverentsil vastuvõetud Tallinna hartat. Eesti Arstide Liidu poolt tervitab delegaate eestseisuse liige ja ENÜ esimene president dr Indrek Oro.

Permanent Working Group of European Junior Doctors (PWG) on Euroopa spetsialiseeruvate arstide koostöökoda ja nende esindaja üleeuroopalistes struktuurides.

Eesti Nooremarstide Ühendus on Eesti Arstide Liidu allorganisatsioon, mis tegeleb arst-residentide koolitus- ja töötingimuste arendamisega. ENÜ-s on 250 liiget.

PWG koosoleku päevakord:

Friday
09:00 Postgraduate Medical Training Subcommittee Meeting (Agenda)
11:00 Coffee-break
11:15 EU/EEA Subcommittee Meeting (Agenda Updated)
13:30 Lunch
15:00 Parallel subcommittee Meetings: Medical Workforce & Economy
Medical Workforce (Agenda)
Economy (Agenda)
16:00 Coffee-break
16:30 Plenary meeting 1 (Agenda Updated)
18:00 Meeting adjournment

Saturday
09:00 Plenary meeting 2
11:00 Coffee-break
11:15 Plenary meeting 3
13:30 Lunch
15:00 Plenary meeting 4
16:00 Meeting closing