Euroopa noored arstid kohtuvad Tallinnas

7. ja 8. novembril toimub Hotell Viru konverentsikeskuses Euroopa Nooremarstide Alalise Töögrupi (PWG) sügiskoosolek. Koosoleku korraldaja on Eesti Nooremarstide Ühendus (ENÜ). Osalevad noorte arstide esindajad neljateistkümnest Euroopa riigist, nende hulgas ka PWG president dr Rui Guimaraes Portugalist. Koosolekul arutatakse arstide erialase väljaõppe küsimusi ja meditsiinilise tööjõu probleeme. Olulise teemana on päevakorras Euroopa Komisjoni tööaja direktiiv, mis piirab arst-residentide töökoormust seniselt 56-lt tunnilt 48-le tunnile nädalas. Eestis on probleem paradoksaalsel kombel hoopis vastupidine. Vaatamata arstide puudusele ja noorte arstide soovile täiskoormusega töötada tasustab riik arst-residentide tööd ainult 32 tunni ulatuses nädalas. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindaja Eestis dr Jarno Habicht tutvustab noortele arstidele suvisel WHO konverentsil vastuvõetud Tallinna hartat. Eesti Arstide Liidu poolt tervitab delegaate eestseisuse liige ja ENÜ esimene president dr Indrek Oro. Permanent Working Group of European Junior Doctors (PWG) on Euroopa spetsialiseeruvate arstide koostöökoda ja nende esindaja üleeuroopalistes struktuurides. Eesti Nooremarstide Ühendus on Eesti Arstide Liidu allorganisatsioon, mis tegeleb arst-residentide koolitus- ja töötingimuste arendamisega. ENÜ-s on 250 liiget. PWG koosoleku päevakord: Friday 09:00 Postgraduate Medical Training Subcommittee Meeting (Agenda) 11:00 Coffee-break 11:15 EU/EEA Subcommittee Meeting (Agenda Updated) 13:30 Lunch 15:00 Parallel subcommittee Meetings: Medical Workforce & Economy Medical Workforce (Agenda) Economy (Agenda) 16:00 Coffee-break 16:30 Plenary meeting 1 (Agenda Updated) 18:00 Meeting adjournment Saturday 09:00 Plenary meeting 2 11:00 Coffee-break 11:15 Plenary meeting 3 13:30 Lunch 15:00 Plenary meeting 4 16:00 Meeting closing