Läbirääkimised 2011...2012

Esimese kohtumise protokoll

3. november 2011 / Eesti Arstide Liit

03.11.2011 läbirääkimiste protokoll ning ettepanekud selle täpsustamiseks. Dokument ise on esitatud mõnevõrra hiljem, kuid kronoloogilise järjestuse huvides on avaldatud läbirääkimiste kuupäevaga.

Pärast pikka venitamist saabus 30.11.11 uus protokolli versioon.