Ajalugu

Endine kirjastus Medicina

3. mai 2015 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liit on aktiivselt tegev eestikeelse arstiteadusliku  kirjanduse loomisel. Maailma arstiteaduslikus kirjanduses domineerib inglise keel. Sellest võiks järeldada, et tugevdada tuleb hoopis arstkonna inglise keele õpet. See võib olla õige praktilisest  vaatpunktist, sest eestimaa arst peab lugema ka võõrkeelset kirjandust. See pole aga kindlasti õige aatelisest, kultuurilisest ega ka riigi säilimise vaatepunktist. Eestikeene arsteaduslik erialakeel ning võimalus lugeda ja õppida eesti keeles on üheks eesti keele säilitamise osaks.

Kirjastus Medicina (ettevõtteregistri number 1262883) on asutatud 2.aprillil 1993 Eesti Arstide Liidu, Soome Arstide Seltsi Duodecim ja Kustannus Oy Duodecimi poolt. Medicina on spetsialiseerunud emakeelse meditsiinikirjanduse väljaandmisele. Raamatute tõlkijateks on arstid ja erialaselt toimetavad käsikirju oma ala asjatundjad. Aastate jooksul on välja antud rohkem kui 100 raamatut. Erilist tähelepanu on pööratud kirjastamisel korrektse, emakeelse meditsiiniterminoloogia väljaarendamisele ja ajakohasusele. Ilmunud on nii Eesti autorite kui ka tõlkeraamatuid.

Kirjastuse Medicina koos kirjastatud raamatute nimekirjaga leiab aadressilt http://www.medicina.co.ee/