Eetikakonverents 2011

11. oktoober 2011 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liidu eetikakonverents „Kollegiaalsus või korporatiivsus“ toimus 28. oktoobril Tallinnas Rahvusraamatukogus.

14.00 Sissejuhatus: eetikakoodeks ja tegelikkus – dr Andres Ellamaa

14.15 Inimsuhete ja suhtlemise eripära absurdisituatsioonis – prof Ülo Vooglaid

Küsimused Ü Vooglaiule

Ü Vooglaiu koostatud slaidid loengu “Inimsuhete ja suhtlemise eripära” juurde

Tiina Tamman

Küsimused T Tammanile

15.15 Kirjutatud ja kirjutamata eetika. Arst, patsient ja meedia – hr Tarmu Tammerk

Küsimused T Tammerkile

16.15 Kelle oma on inimene? – prof Toomas Paul

Küsimused T Paulile

16.45 Korporatiivsus – ühiskonna pärisosa, prof Ando Leps

Küsimused A Lepsile

Diskussioon