Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu üleriigilise volikogu avaldus

10. märts 2007 /

Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit (EKTK) on suurim keskastme tervishoiutöötajaid ühendav kutseühendus. Organisatsiooni kuulub suurem osa eesti õdedest, ämmaemandatest, laborantidest, bioanalüütikutest, kiirabiõdedest, kiirabitehnikutest, hambatehnikutest jne.

Kõiki neid tervishoiutöötajaid esindab EKTK ka tervishoiutöötajate palgaläbirääkimistel.

Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit pidas koos Eesti Arstide Liiduga riikliku lepitaja koostatud palgalepet allakirjutamiseks kõlbmatuks.

EKTK ei saa nõustuda palgaleppega, mis ei kindlusta palgatõusu kõikidele liidu liikmetele. EKTK ei ole volitanud Eesti Õdede Liitu allkirjastama palgalepet EKTK liikmete nimel.

Õdede Liidu poolt heaks kiidetud palgaleppe järgi tõuseb miinimumtunnitasu ainult nendel õdedel, ämmaemandatel, bioanalüütikutel ja radioloogiatehnikutel, kes töötavad Eesti Haiglate Liitu kuuluvates raviasutustes, sest kokkulepet ei laiendata teistele tööandjatele.

Täielikult jäävad palgatõusust ilma kiirabiõed, kiirabitehnikud, pereõed, laborandid ja sotsiaalministeeriumi ning teistes riigi poolt hallatavates asutustes töötavad tervishoiutöötajad.

2008. aasta palgatõus on lepingu järgi tingimuslik, seega ei anna palgalepe järgmiseks aastaks töötajatele mingit kindlustunnet. Niisugune palgalepe on tõepoolest uus kvaliteet palgapoliitikas. Kahjuks aga samm kvaliteedi halvenemise, mitte paranemise suunas.

Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu volikogu on ühisel seisukohal Arstide Liiduga, et oma liikmete huvide eest tuleb seista ja mitte lasta endale peale suruda alandavate tingimustega lepingut.

EKTK soovib ka edaspidi teha koostööd ametiühingutega, kes järgivad oma tegevuses töötajate solidaarsuse ja ühtse tegutsemise põhimõtet. EKTK on huvitatud sotsiaaldialoogi arengust, kus lähtutakse partnerite vastastikuset lugupidamisest. See eeldab läbirääkimistel saavutatud kokkulepetest kinnipidamist.

Inna Rahendi
EKTK president