Eesti inimesed väärivad head arstiabi

6. detsember 2004 /

Eesti inimesed väärivad head arstiabi
Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus 4. detsembril 2004.

Eestis suureneb rahulolematus tervishoiusüsteemiga – patsiendid soovivad saada ja arstid tahavad anda paremat arstiabi.
Tervishoiusüsteem ei taga täna kiiret ja kvaliteetset arstiabi
Aasta-aastalt on tervishoiu finantseerimises vähendatud riigi kohustusi ja üritatud toime tulla ainult haigekassa eelarvega. Selle tagajärjel on tervishoiule kulutatav osa sisemajanduse kogutoodangust üha kahanenud, moodustades nüüd juba vähem kui 5 %. Tervishoiusüsteemi toimimiseks ja arenguks peab riik kulutusi suurendama vähemalt 8 %-ni SKT-st. Kättesaadava ja heatasemelise arstiabi tagamiseks tuleb ravikindlustusmaksust kogutav raha kasutada ravimiseks, haiglate kapitalikulud aga peab katma riigieelarvest.
Arstide Liit toetab Haiglate Liidu ja erialaseltside seisukohta, et tervishoiuteenuse hind peab katma kõik selle kvaliteetseks osutamiseks vajalikud kulutused. Kui haigekassa eelarves selleks raha ei jätku, ei tohi alandada hindu ega vähendada teenuste mahtu, vaid tuleb tervishoidu raha juurde tuua.
Arstid soovivad, et arstiabi Eestis oleks ka edaspidi kvaliteetne ja patsientidele kättesaadav
Arsti elukutse vähene väärtustamine ühiskonnas, ebakindlus tuleviku ees ja halvad töötingimused on kaasa toonud arstide lahkumise välismaale ja siiajääjate töökoormuse suurenemise, mis lõpuks paratamatult viib ka arstiabi kvaliteedi langusele ja ravijärjekordade pikenemisele. Heatasemelise arstiabi aluseks on usalduslik arsti-patsiendi suhe. Tervishoiukorralduslike probleemide kajastamine ei tohi kahjustada tekkinud usaldust ja vastandada selle suhte eri pooli.
Septembris sõlmitud palgakokkulepet tervishoiutöötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta tuleb täita kõikide arstide suhtes, sõltumata erialast ja töökohast, vastasel juhul ei ole tervishoiutöötajate kutseliitudel ka töörahu kohustust.
Arstkond kutsub poliitikuid üles langetama üksmeelseid otsuseid, mis tagavad Eesti inimestele aastakümneteks kindlustunde heal tasemel arstiabi saamiseks.