Eesti arstkonnal on ühised seisukohad

7. märts 2007 /

Tallinna arstid ei ole palgaleppe suhtes ülejäänud arstkonnast erineval seisukohal.

Arste esindab palgaläbirääkimistel üks organisatsioon – Eesti Arstide Liit, kuhu kuuluvad ka Tallinna Arstide Liidu liikmed. Palgaläbirääkimisi alustati eesmärgiga parandada tervishoiu rahastamist ja suurendada kõikide tervishoiutöötajate töötasu. Need eesmärgid pole muutunud ja nende saavutamise nimel tegutseb ka Tallinna Arstide Liit.

Tallinna arstkond soovib alla kirjutada palgaleppele, mis vastab läbirääkimiste käigus saavutatud kokkulepetele ja laieneb kõikidele vastavalt kvalifikatsiooni nõudval ametikohal töötavatele tervishoiutöötajatele.

07.03.2007

Peeter Mardna
Tallinna Arstide Liidu juhatuse esimees