Eesti Arstide Liit toetab õdede streiki

1. jaanuar 2000 /

Eesti Arstide Liit toetab õdede streiki 16. oktoobriks kuulutati välja meditsiiniõdede hoiatusstreik. Et õdede ja arstide palgaprobleemide põhjused on samad ning ka palgaläbirääkimisi Haiglate Liiduga on Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Arstide Liit pidanud ühiselt, koostas Eesti Arstide Liidu eestseisus 27. septembril õdede nõudmisi toetava avalduse, mida levitati ka meediakanalite kaudu.