Eesti Arstide Liit toetab Meditsiiniraamatukogu tegevuse jätkumist

8. märts 2004 /

Eesti Arstide Liidu eestseisuse avaldus

Eesti arstkond toetab Eesti Meditsiiniraamatukogu tegevuse jätkumist

Eesti Meditsiiniraamatukogu on üks suuremaid erialaseid raamatukogusid Eestis, kus lugejatele on kättesaadav kogu maailma meditsiinikirjandus ja andmebaasid. Meditsiiniraamatukogu vajavad eelkõige Eesti arstid, aga ka teadlased ja üliõpilased ning meditsiiniga seotud valdkondade esindajad. Kiiresti arenev arstiteadus nõuab arstidelt pidevat erialast täiendamist, selleta pole võimalik säilitada ja parandada oma pädevust ning osutada patsientidele kvaliteetset abi.
Meditsiiniraamatukogu on eesti meditsiinikultuuri lahutamatu osa ja selle eksisteerimise üle ei peaks Sotsiaalministeerium otsustama ainult kinnisvara haldaja seisukohalt. Eesti Arstide Liit peab äärmiselt vajalikuks Eesti Meditsiiniraamatukogu tegevuse jätkumist Tallinna kesklinnas.

8. märtsil 2004.a