Eesti Arstide Liit toetab ametiühingute seisukohti

1. juuni 2009 /

Eesti Arstide Liit toetab ametiühingute seisukohti ja nõudmist alustada kohe kolmepoolseid läbirääkimisi töölepingu seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muudatuste rakendamise üle.
Valitsus on esmasest kokkuleppest taganedes ja ühepoolselt seadusi muutes käitunud ebaausalt. Töötajaid ja tööandjaid tuleb kohelda võrdselt ja leida läbirääkimistel kõiki osapooli rahuldav kompromiss, kuidas muutunud oludes seadust rakendada. Demokraatlikule riigile pole kohane suruda jõuga läbi seadusemuudatusi, mis jätavad kehtima soodsamad tingimused tööandjale, kuid kaotavad kokkulepitud suuremad hüvitised töötajatele.