Eesti Arstide Liit ja Soome Arstide Liit sõlmisid koostöölepingu

27. jaanuar 2005 /

Eesti AL president Andres Kork ja Soome AL president Pekka Anttila allkirjastasid 20. jaanuaril Tallinnas koostöölepingu teise riigi arstide liidu liikmetele antavate soodustuste kohta.
Liikmeteenuste lepingu järgi saab arstide liidu liige teises riigis ajutiselt töötamise ajal kuni kuue kuu jooksul arstina töötamisega seonduvat nõustamist teise riigi arstide liidult, ilma et ta peaks astuma teise riigi arstide liidu liikmeks.
Kui teises riigis töötamine kestab üle kuue kuu, eeldatakse teise riigi arstide liidu liikmestaatuse taotlemist.
Nii Eesti kui ka Soome AL liige saab teise riigi arstide liidu liikmemaksu tasumisel soodustust, mis kinnitatakse igal aastal. Praegu on Soome AL kinnitanud EAL liikmetele soodustuseks 25 %.