Eesti Arstide Liidu volikogu avaldus 10.05.03

12. mai 2003 /

EAL volikogu avaldus

Eesti Arstide Liidu volikogu arutas 10. mail Eesti Haiglate Liidu ja tervishoiutöötajate kutseliitude palgaläbirääkimistel tekkinud olukorda. Eelmise palgakokkuleppe kehtivus lõppes 31. märtsil 2003. Läbirääkimistel, kus arstide miinimumtunnitasu nõudmine on 50 krooni, ei ole kokkuleppele jõutud.

Arstide Liidu volikogu otsustas käivitada arstide streigi ettevalmistused ja teha vastavasisuline koostööettepanek õdede ja hooldustöötajate organisatsioonidele.