Eesti Arstide Liidu üldkogu otsused 24.11.01 Tartus

24. november 2001 /

1.Kinnitada EAL presidendi aruanne 2001. a. tegevuse kohta.
2. Kinnitada EAL majandustegevuse aruanne 2000. a. kohta.
3. Kinnitada EAL 2002. a. eelarve.
4. Määrata EAL-le laekuva liikmemaksu suuruseks 2002. a. 30 krooni kuus, mittetöötavatel arstidel, ENÜ-sse kuuluvatel residentidel ja internidel 20 krooni kuus.
5. EAL igalt liikmelt laekunud summast 4 krooni liikme kohta kuus on sihtotstarbeline laekumine ajakirja Eesti Arst eest tasumiseks vastavalt Eesti Arstide Liidu ja Eesti Arsti OÜ vahelisele lepingule.
6. EAL tulevane president on Andres Kork, kelle volitused algavad 01.01.2003.a. Presidendi volituste kestus on kolm aastat.
7. Võtta vastu EAL üldkogu lõppdokument saata see Sotsiaalministrile, Haigekassa Nõukogule, Riigikogu esimehele ja levitada seda massimeedia kaudu.